Ungdomshjelpa

Ungdomshjelpa kan hjelpe med alt fra en litt fastlåst situasjon, til alvorlige og vanskelige problemstillinger, og skal sikre at ungdom får rett hjelp til rett tid på rett sted.

gutter_jenter

Ungdom selv samt pårørende, bekjente og fagpersoner kan henvende seg ved bekymring for en ungdom i målgruppen.

Ungdomshjelpa skal:

  • Sikre godt samarbeid mellom ulike fagpersoner
  • Ha oversikt over hjelpeapparatet for ungdom inkludert kurs og fritidstilbud
  • Bidra til at ungdom opplever å bli møtt av en helhetlig og samordnet tjeneste som tenker langsiktig
  • Opprette kontakt og bidra til at ungdom som har falt ut av skole eller arbeid, kommer i gang igjen i meningsfulle og kompetansegivende aktivitet/tiltak.
  • Få tak i de unges drømmer og ønsker, og å motivere og støtte dem i å tro på seg selv og realisere egne drømmer og mål
  • Bidra til en opplevelse av økt livskvalitet og en bedre hverdag for ungdom som strever på mange livsområder
Ungdomshjelpa

Ungdomshjelpa

Her kan du treffe flere som jobber med ungdom. Noen ganger er det nyttig at flere prøver å løse opp i et problem sammen, og noen ganger trenger man å velge hvem som kan hjelpe med hva. Vi kan sette sammen den hjelpen du trenger.

Les mer

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Alle skolene i Lier har en skolehelsetjeneste, som er tilgjengelig på din skole. Her kan du treffe helsesøster. Les mer om hva skolehelsetjenesten jobber med her.

Les mer

Helsestasjon (HFU)

Helsestasjon (HFU)

for ungdom i Lier: Her kan du droppe inn å få hjelp for helseproblemer, seksualitet og få noen å snakke med om vanskelige tanker og følelser. Følg helsestasjon for ungdom på facebook

Les mer

Bunnlinje
Her kan det komme litt info