Gjør noe meningsfullt

Psykiske helse handler om at ha det godt og fungere godt. Det vil si at du for det meste er glad og fornøyd, at du har det godt sammen med andre, at du kan takle problemer og utfordringer, og at du bidrar positivt til fellesskapet.

Å gjøre noe meningsfullt dreier seg om å gjøre noe som betyr noe for deg selv eller for andre. For eksempel kan du bli med i en lokal teatergruppe eller et idrettslag, eller melde deg som frivillig i en organisasjonen som f.eks. Røde Kors eller Dyrebeskyttelsen. Eller du kan lære deg noe nytt, og kanskje bli med på Ungdommens kulturmønstring. Jo mer du engasjerer deg i en sak som betyr noe for deg selv og for andre, jo større følelse av selvtillit og mening med livet vil du få. Og samtidig styrker du din psykiske helse! Her er andre forslag til måter du kan gjøre noe meningsfullt på:
  • Hjelpe noen du kjenner (besteforeldre, tante, onkel, nabo, venn, søsken)
  • Engasjere deg politisk
  • Bli hjelpetrener i idrett for små barn
  • Bli ungdomsleder i fritidsgruppe for barn
  • Gi ros og positive kommentarer til andre
Ungdomshjelpa

Ungdomshjelpa

Her kan du treffe flere som jobber med ungdom. Noen ganger er det nyttig at flere prøver å løse opp i et problem sammen, og noen ganger trenger man å velge hvem som kan hjelpe med hva. Vi kan sette sammen den hjelpen du trenger.

Les mer

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Alle skolene i Lier har en skolehelsetjeneste, som er tilgjengelig på din skole. Her kan du treffe helsesøster. Les mer om hva skolehelsetjenesten jobber med her.

Les mer

Helsestasjon (HFU)

Helsestasjon (HFU)

for ungdom i Lier: Her kan du droppe inn å få hjelp for helseproblemer, seksualitet og få noen å snakke med om vanskelige tanker og følelser. Følg helsestasjon for ungdom på facebook

Les mer

Bunnlinje
Her kan det komme litt info