Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten skal bidra til god fysisk og psykisk helse for elevene på skolen. Vi tilbyr vaksiner, helseundersøkelser, rådgivning, veiledning og helseopplysning – individuelt eller i grupper. Tjenesten består av helsesøster og fysioterapeut. Vi samarbeider med skolen og PP-tjenesten (pedagogisk- psykologisk tjeneste). Hvis det er behov for det, samarbeider skolehelsetjenesten også med fastlege og spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.
Hanne Valø

Hanne Valø

Hanne Valø er helsesøster på Høvik ungdomsskole. Hun jobber også med tuberkulose og mottaksklasser, samt på Høvik barneskole
Maria Flatval

Maria Flatval

Maria Flatval er helsesøster på Høvik ungdomsskole. Hun jobber også med små barn på helsestasjonen.
Cathrine Møller Fossen

Cathrine Møller Fossen

Cathrine Møller Fossen er helsesøster på Lierbyen ungdomsskole. Hun jobber også med små barn på helsestasjonen og på St. Hallvard videregående skole
Kristin Karlbom Sveaas

Kristin Karlbom Sveaas

Kristin Karlbom Sveaas er helsesøster på Tranby ungdomsskole. Hun jobber også i psykisk helseteam for barn og unge 0-18 år.
Marianne Sørvald

Marianne Sørvald

Marianne Sørvald er psykiatrisk sykepleier. Hun jobber også på Sylling ungdomsskole, i Psykisk helseteam for barn og unge 0-18 år og ved St. Hallvard videregående skole.

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Skolehelsetjenesten tilbyr vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse for russen, rådgivning, veiledning og helseopplysning – individuelt eller i grupper. Tjenesten består av helsesøster og psykiatrisk sykepleier. For tiden samarbeider vi med skolen om veiledning og informasjon om psykisk helse. Våren 2016 har vi et prøveprosjekt med helseteam på skolen. Dette består av lege, psykolog, sykepleier og helsesøster.

Når du er 16 år har du selvstendig rett til helsehjelp uten samtykke fra foresatte.
Trine Christoffersen

Trine Christoffersen

Trine Christoffersen er helsesøster og jobber på Lier videregående skole. Hun jobber også med små barn på helsestasjonen og ved helsestasjon for ungdom.
Signy Monhof

Signy Monhof

Signy Monhof er helsesøster og jobber på Lier videregående skole. Hun jobber også med flyktninger og tuberkulosekontroller.
Marianne Sørvald

Marianne Sørvald

Marianne Sørvald er psykiatrisk sykepleier. Hun jobber også på Sylling ungdomsskole, i Psykisk helseteam for barn og unge 0-18 år og ved St. Hallvard videregående skole.
Mona Jakobsen

Mona Jakobsen

Mona Jakobsen er helsesøster og jobber ved St. Hallvard videregående skole. Hun jobber også som jordmor med gravide.
Ingvild Enger

Ingvild Enger

Ingvild Enger: helsesøster og jobber på St. Hallvard videregående skole.
Ungdomshjelpa

Ungdomshjelpa

Her kan du treffe flere som jobber med ungdom. Noen ganger er det nyttig at flere prøver å løse opp i et problem sammen, og noen ganger trenger man å velge hvem som kan hjelpe med hva. Vi kan sette sammen den hjelpen du trenger.

Les mer

Helsesøster

Helsesøster

Alle skolene i Lier har en skolehelsetjeneste, som er tilgjengelig på din skole. Her kan du treffe helsesøster og helseteamet. Helseteamet består av lege, psykolog, helsesøster og sykepleier fra psykisk helsetjeneste.

Les mer

Helsestasjon

Helsestasjon

for ungdom i Lier: Her kan du droppe inn å få hjelp for helseproblemer, seksualitet og få noen å snakke med om vanskelige tanker og følelser. Følg helsestasjon for ungdom på facebook

Les mer

Bunnlinje
Her kan det komme litt info