Helsestasjon for ungdom i Lier

Helsestasjon for ungdom i Lier er et gratis tilbud til ungdommen fra 13–23 år.
Det er ingen timebestilling
Ved helsestasjon for ungdom treffer du både helsesøster, lege og fagpersoner innen psykisk helse. Her kan du komme med spørsmål om fysisk-, psykisk- og seksuell helse. Når du er 16 år har du selvstendig trett til helsehjelp uten samtykke fra foresatte.
Vi har taushetsplikt
Åpningstider: Tirsdager klokka 1530–1800

På helsestasjon for ungdom jobber:

Erlend Olaussen

Erlend Olaussen

Erlend Olaussen er lege. Han jobber også som fastlege ved Heiaklinikken i Lier
Trine Christoffersen

Trine Christoffersen

Trine Christoffersen som er helsesøster. Hun jobber også på Lier videregående skole og med små barn på helsestasjonen.
Mona Jakobsen

Mona Jakobsen

Mona Jakobsen er helsesøster og jordmor. Hun jobber også med gravide på helsestasjonen og som helsesøster på St. Hallvard videregående skole
Jorun Vervik

Jorun Vervik

Jorun Vervik er lege. Hun jobber også som psykiater på akuttavdeling ved Lier psykiatriske sykehus
Marianne Sørvald

Marianne Sørvald

Marianne Sørvald er psykiatrisk sykepleier. Hun jobber også på Sylling ungdomsskole, i Psykisk helseteam for barn og unge 0-18 år og ved St. Hallvard videregående skole.
Ungdomshjelpa

Ungdomshjelpa

Her kan du treffe flere som jobber med ungdom. Noen ganger er det nyttig at flere prøver å løse opp i et problem sammen, og noen ganger trenger man å velge hvem som kan hjelpe med hva. Vi kan sette sammen den hjelpen du trenger.

Les mer

Helsesøster

Helsesøster

Alle skolene i Lier har en skolehelsetjeneste, som er tilgjengelig på din skole. Her kan du treffe helsesøster og helseteamet. Helseteamet består av lege, psykolog, helsesøster og sykepleier fra psykisk helsetjeneste.

Les mer

Helsestasjon

Helsestasjon

for ungdom i Lier: Her kan du droppe inn å få hjelp for helseproblemer, seksualitet og få noen å snakke med om vanskelige tanker og følelser. Følg helsestasjon for ungdom på facebook

Les mer

Bunnlinje
Her kan det komme litt info